سطل آرزوها

0
127 مشاهده

داستانهای کوتاه روانشناسی سطل آرزوها

در سال ۲۰۰۷ فیلمی به عنوان لیست داخل سطل ساخته شد که در زمان خود حرف زیادی برای گفتن داشت و به خوبی گل کرد. موضوع این فیلم راجع به افراد هدفمندی بود که علت به دنیا آمدنشان را فهمیده بودند و تعیین کرده بودند که تصمیم دارند در این دنیا چه کارهایی را به انجام برسانند. آن ها هدف هایشان را برروی برگه ای می نوشتند و یکی یکی آن ها را داخل سطلی مخصوص می انداختند. کارهایی که آرزومی کردند حتماً حتماً پیش از مرگ به انجام برساند تا رسالت حیات خود را انجام داده باشند. مسافرت به سایر کشورها، ملاقات با فردی مشهور، رساندن اوضاع مالی به حدی قابل قبول، برنده شدن دوی ماراتن، دیدن آن سوی دنیا، یادگرفتن یک زبان خارجی، کمک به خیریه و سایر آرزوهای دورودراز یکی یکی برروی برگه نوشته می شد و داخل سطل آرزوها می رفت. سطل آرزوها
ایده جالبی بود. مردمی که این فیلم را دیده بودند از این روش خوششان آمد و همگی به دنبال تقلید از آن رفتند. هرکس سطلی برای خود انتخاب می کرد و لیست آرزوهایش را داخل آن می انداخت. هروقت که با خودش خلوت می کرد سطلش را می آورد و نگاهی به آرزوهای داخل آن می انداخت. حتی فکرکردن به وصال به آن آرزوها هم به صاحب آمال جان می داد و درونش را یکپارچه شورونشاط می کرد. تا وقتی که خواسته های یک نفر در ذهنش گم و محو بود، شادی ها هم کمرنگ و محو بود اما تعیین کردن و نوشتن آن ها برروی یک برگه به فرد جهت می داد و محقق شدنشان را عملی تر جلوه می داد. طبیعی است که هرکس که آرزوهای داخل سطلش بزرگ تر و جدی تر بود، می بایست بیش از سایرین کمر همت ببندد و درراه رسیدن به خواسته های عظیمش جهادکند. این کار خودبه خود از او فردی آرمانگرا می ساخت و وی را در مسیری متعالی تر قرارمی دهد.
حال موضوع را از دیدگاه دانش روانشناسی بررسی می کنیم. تمامی این ها نشان دهنده آن است که هدفمندی و آرزوهای بزرگ درسرپروراندن می تواند چه نقش موثری در بهبود روحیه ایفاکند. هدف به فرد انگیزه می دهد و وی را به فعالیت وامی دارد. هرچه هدف بزرگ تر باشد، شخص وادار به انجام فعالیت های سخت تر می شود و درعوض، فکر رسیدن به آن خواسته پرشورونشاط ترش می کند. افراد باید اهدافشان را به طور موشکافانه بشناسند و تصویر روشنی از آن داشته باشند. هدف به زندگی جهت می دهد و فرد را به چالش می کشاند. شخصی که از خانواده ای کم سواد برخاسته، اما تصمیم به اخذ مدارک عالی از دانشگاه دارد وارد یک میدان نبرد می شود و باید با تمام قوا در این راه کوشش کند.

گاهی زمین می خورد، گاهی حرف های ناامیدکننده می شنود، بعضی وقت ها چنان سختی هایی به او خودنمایی می کنند که ممکن است برای یک آن به خواسته اش شک کند، اما اگر به راستی پایبند آن هدف بزرگش باشد به آن می رسد و از موفقیت باشکوهش لذت می برد.

افرادی که یک سطل آرزو دارند و با خود اتمام حجت کرده اند که باید طی محدوده زمانی به آن خواسته ها دست یابند، و این امر زندگی آن ها را از یکنواختی و بی حالی درآورده و به صحنه ای پرهیجان تبدیل می کند. برخلاف برخی که در زندگی شان هدف خاصی برای خود تعیین نمی کنند. دانشجویی که صرفاً رشته اش را هرچه پیش آید خوش آید انتخاب می کند، مردی که تنها به دلیل پیشنهاد معمولی پدرومادر دختری را برای ازدواج انتخاب می کند درحالی که هیچ احساسی به آن دخترندارد، و کارمند پایین رتبه ای که خیال رشد و ترقی در حرفه خود را ندارد از لذائذ زندگی بهره ای نمی برد.
اگر می خواهید اززندگی تان لذت ببرید و همواره سرشار از شورونشاط باشید برای خود یک سطل آرزو درست کنید. خواسته هایی که متعلق به خودتان است را بنویسید و داخل آن بیندازید. شما باید در طی زمانی قابل قبول به آن برسید. زمانی ادعامی شد خوب بودن به معنای ازخودگذشتگی و فراموش کردن خویشتن است و ادعامی شد که این شیوه از فرد یک قهرمان می سازد. امروزه دیگر چنین طرزفکری چندان پسندیده نیست. ما به این دنیا آمده ایم تا برای خود یک زندگی خوب بسازیم. درکنار لذت بردن از زندگی خود، در حق هم نوعانمان وظایفی هم داریم. اگر خود را فراموش کنیم دیگر برایمان رمقی باقی نمی ماند تا بتوانیم در حق دیگران خوبی کنیم. شادوهدفمند باشید تا یک زندگی مثبت را تجربه کنید. برای محقق شدن این نوع زندگی، همین الان بروید و سطل آرزویتان را آماده سازید.

دکتر کریستوفر پیترسون سطل آرزوها

نظر بدهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید