خواسته‌ های مادی کودک را در حد نیاز رفع کنید

0
162 مشاهده


برآورده کردن تمام نیازها و خواسته های مادی کودکان باعث می شود تا در بزرگسالی تحمل پذیرفتن شکست در زندگی را نداشته باشد.

سیما منادی روان شناس و مشاور اظهار داشت: برخی والدین شیوه نازپرورده بارآوردن فرزندان خود را یک امتیاز می دانند، زیرا اعتقاد دارند فراهم کردن خواسته‌ های مادی کودک به طور کامل باعث رفع تمام نیازهای آنان در زندگی می‌شود.

خواسته‌ های مادی کودک را در حد نیاز رفع کنید

وی تصریح کرد: بکارگیری سیاست در مقابل اجرای خواسته‌های فرزندان توسط والدین بسیار مهم است، به طور مثال از هر ۳سه خواسته کودک، یکی را برآورده، دومی را به زمان آتی موکول کنید و به سومی نه بگویید که در این صورت کودک می آموزد که در زندگی ضرورتی ندارد تا به همه خواسته‌های خود دست یابد.

منادی افزود: کودکانی که به تمام خواسته‌ها و نیازهای مادی خود دست یافته‌اند، در آینده و بزرگسالی در مواجهه با نخستین شکست یا مشکل مالی دچار آسیب های جدی روحی می‌شوند.

این روان شناس در پایان گفت: اگر فرزندان از کودکی یاد بگیرند که هر چیزی را به راحتی نمی‌توان به دست آورد، در آینده نیز به خوبی می دانند که برای دستیابی به اهداف خود باید متکی به بکارگیری توانایی‌های خود باشند.

نظر بدهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید