بلوغ در نوجوانان

0
175 مشاهده

بلوغ در نوجوانان

دختران معمولا وقتی به وزن ۴۶ تا ۴٩ کیلو برسند و چربی بدنشون به بیشتر از هفده درصد برسد بلوغشان اغاز میشود برای همین دخترانی که درگیر ورزشهای فیزیکی هستند بلوغشان تا یک یا دو سال میتونه دیرتر اغاز شود. حالات روانی و رفتاری نوجوانان میتواند تحت تاثیر هورمونها قرار بگیرد. تستوسترون در پسران ١٨ برابر ترشح خواهد شد که باعث رفتارهای پرخاشگرانه خواهد شد و ترشح دوبرابر استروژن در دختران باعث افسردگی در دختران خواهد شد بنابراین در بسیاری موارد این تغییرات را نباید به پای اشتباه تربیتی اونها گذاشت چون افزایش یکباره این نیروهای ناشناخته سبب دگرگونی رفتاری انها میشود و وظیفه ما این است که با ملایمت و مهربانی و صبر و حوصله این دگرگومی را پذیرفت تا حس بدشان را به خودشان بدتر نکند. دختری که اموزش و اگاهی لازم در مورد بلوغ را دیده و در جامعه و خانواده پدیرفته شده از اینکه به بلوغ رسیده و قدرت باروی را پیدا کرده دچار حال خوب و هیجان انگیزی میشه، حال اینکه اگر در جامعه یی است که این بلوغ زنانه به خودی خود بار منفی میده معمولا احساس خوبی به خود نخواهد داشت بنابراین باید به دخترها این حس را داد که پدیده یی کاملا طبیعیست و هیچ ایرادی نداره و تنها نیاز به مراقبت و مواظبت و بهداشت در این دوران دارند.
بسیار از پسران در هنگام بلوغ دچار حسی ناخوش ایند به خودشان خواهند داشت مخصوصا وقتی زیبایی را در ظاهر زن میبینند و انچه در بدن خودشان اتفاق می افتد را در زن نمیپسندند مثل مو یا جوش در صورت. پدر و مادر باید هر کاری می توانند از نظر پزشکی بهداشتی زیبایی برای فرزندشون انجام بدهند مثل مراجعه به پزشک یا استفاده از داروهایی که کمک به ظاهرشان میکند. حس خوبی که نوجوان به ظاهر خودش داشته باشد هم به اعتماد به نفس و هم به حرمت نفس او کمک بسیار خواهد کرد و هم این حس مانع از این میشه که نوجوان اجازه سواستفاده از بدنش را به دیگران بدهد یا دچار انحراف شود.
ظاهر نوجوانان مهمترین عامل در دوران بلوغ است بنابراین اگر امکان مالی دارید در زمینه جوش صورت، یا ظاهر نوجوانان کمک تخصصی بگیرید زیرا هر نوجوانی که احساس خوبی به خود و ظاهر خود دارد کمتر وارد روابطی میشود که مورد سواستفاده قرار بگیرد. نوجوانی بیشتر از انکه تحت تاثیر هورمونهای خود باشند، خانواده و روابط خانواده انها و بعد جامعه و فرهنگ انها را میسازد یا ویران میکند. تاثیر رابطه خانواده ۴ برابر تاثیر هورمون در نوجوان است. پس مهم این است پدر و مادر با نوجوانشان چه میکنند. انچه به ساختن نوجوانان کمک میکند:

-رابطه خوب با پدر و مادر
-ورزش مخصوصا ورزش گروهی مثل فوتبال و بسکتبال
-هنر و موسیقی
-روابط دوستانه در محیطی سالم
-محیط اجتماعی
گروه اول: نوع فعال
-سلامت فیزیکی و روانی
-اهل سازش و انحراف نیست
-موجودی سازنده و سربلند است
-احساس افتخار میکند اما گرفتار خودگاهی نیست
-در مسیر رشد با شادی و رضایت و امنیت و ارامش و ازادی در حرکت است
-گرفتار بیم و امید هست و نه حرص و طمع
-زندگی را به چالش میکشد اما مضطرب نیست
-ارمانخواه و هدفجوست
-طرح و برنامه برای اینده دارد چه سلامت خود چه موفقیت
-تبدیل نیروهای بالقوه به بالفعل
-تکیه او به داناییست و به توانایی از طریق کار و کوشش و فعالیت میرسد
-در عین بازی و تفریح از شاهراه زندگی خارج نمیشود
-جوانی کم رنج و پر گنج دارد
-نوجوان در کانون گرم خانواده مدرسه یی خوب و محیط اجتماعی مناسب و شبکه دوستان خوب به این هدف نائل میشه

گروه دوم: انفعال
-تحت تاثیر تحریکات خارجی ونیروهای ظاهری
-در ظاهر پرقرار و در درون بی قرار
گوشه گیری و عزلت:
پناه بردن به تخیل
اسیبهای کودکی و پدر و مادر سختگیر و زمینه های ازثی اضطراب یا افسردگی

عشرت طلب و لذت طلب:
-ظاهرا فعالند اما تحت تاثییر دیگرانند
-اهمیت فوق العاده لذایذ مادی
-خطر اعتیاد یا تنبلی و شب بیداری و روز خوابی و روابط جنسی بی بند و بار و بازیچه دست افراد سیاه کار حقه باز انها را تهدید میکند.
برتری طلب: -پناه بردن به قدرت سیاسی، یا تخیل یا مخالفت با ادمها
-تبدیل شدن به پیروان بی اراده میشوند
-از دیگران تقلید میکنند
-گاهی تبدیل به رهبران بیرحمی میشود -پناه به خدا و مذهب: که نه از نظر علم که از سر وسواس و جهل به مذهب روی می اورند. گاهی پناه به بزرگان علم میاورند می اموزند اما زندگی نمیکنند. از علم خود نه خود سودی میبرند نه دیگران،

فلسفه مذهب و سیاست گر چه هر سه در جای خود ارزش فوق العاده دارند اما در نوجوانی و جوانی مانند چاقوییست که به جای بودن در دست جراح، در دست قاتلی قرار میگیرد که به خود و دیگران اسیب میزند.

گروه سوم: گروه منحرف
-ریشه گرفتاری این گروه پدر و مادری نادان یا بیمار و گرفتار یا معتاد یا بیتفاوت یا بیرحم و گرفتار است.
-این والدین بسیار سختگیرند و این نوجوانان از خود و دیگران بسیار متنفرند.

ظاهر و زیبایی نوجوانان و نظر دیگران در مورد انها برای نوجوانان بزای انها بسیار مهم میباشد. برای همین گاهی کاملا این موضوع را انکار میکند، گاهی ظاهری نازیبا برای خود درست میکند و گاهی خود را پنهان میکند.

نظر بدهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید